Narciska

Narciska je vílí princezna, která, ač se s ní vídal jen v průběhu jediného týdne, je Šílenému dračímu vědci velkým vzorem, ovlivnila jeho život a dala mu naději. Dračí vědec je jejím velkým fanouškem a obdivovatelem a proto není divu, že vytváří i její kresby. Některé kresby ze série nejsou tolik povedené, protože pocházejí ze staršího období; čím jsou kresby novější, tím jsou většinou zdařilejší.
Kdejaký lukař, lučištník, ale nejen odborník, pokud si tohle čte, by mohl prohlásit, že některé vyobrazené luky jsou nepraktické. Dračí vědec toto akceptuje, ba dokonce si je lecčeho vědom. V průběhu času byly totiž různé představy o tom, jak by mohl Narcisčin luk, její vynález, vypadat. A Dračí vědec dříve lucích skoro nic nevěděl, zpčátku ani zájkladní věci, a tak ve snaze o nakreslení impozantního atrtefaktu navrhl kousek, který by nemohl fungovat. Dnes jsou ale jeho znalosti lepší. Každopádně spoustu informací o Narcisce a hlavně jejímu luku a dalších zbraních z trdlidia, kovu, který je jejím vynálezem, vyslídit a poskytl autorův bratránec, mocný rytíř Kryšpín z Doudleb. Tímto mu děkujeme.